وابــستگی حضور دنیا در ذهن است ؛ وقتی دنیا در ذهن ناپدید شد ، این را وارستگی می گویند.

وبلاگ حقوق

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن)) .

تذکر مهم : بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است . و سعی شده حتی الامکان اسم نویسنده مطلب آورده شود .اگر مطلبی به اسم نویسنده وبلاگ یا کس دیگر آورده شده عذرخواهی میشود.

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 9 مرداد 1389

ازین به بعد سعی میکنم تا حد امکان از نمونه سوالهای آزمون ها هم بذارم !!  

کم و کاست اون رو ببخشین ! چون این قسمت معمولا کپی پیسه !  

 

نمونه سوالهای قانون تجارت در آزمون وکلات سال ۱۳۸۴ 

 

.......................................................................................................  

 

81 ـ تاجر باید تا چند سال دفاتر تجارتی خود را نگهداری کند؟

1) 5 سال‌

2) 10 سال

3) 15 سال‌

4) 20 سال

82 ـ برای تأسیس کدام یک از شرکت‌های ذیل وجود دو شریک کافی است‌؟

1) شرکت سهامی عام‌

2) شرکت سهامی خاص

3) شرکت با مسئولیت محدود

4) هیچکدام
 

{{بقیه سوالات در ادامه مطلب }}

83 ـ چنانچه شرکت تجارتی مال غیر منقولی را بخرد آیا این معامله‌، عمل تجارتی محسوب می‌شود؟

1) در هر صورت عمل تجارتی محسوب می‌شود.

2) در هیچ صورتی عمل تجارتی محسوب نمی‌شود.

3) بله‌، مشروط بر اینکه برای سکونت مدیر عامل خریداری شده باشد.

4) بله‌، مشروط بر اینکه برای دفتر مرکزی شرکت خریداری شده باشد.

84 ـ در کدام یک از شرکت‌های ذیل انتقال سهام یا سهم‌الشرکه را نمی‌توان موکول به موافقت مدیران یا مجامع عمومی شرکت نمود؟

1) شرکت تضامنی‌

2) شرکت سهامی خاص

3) شرکت سهامی عام‌

4) شرکت با مسئولیت محدود

85 ـ اگر شخصیت حقوقی که سهام‌دار شرکت دیگری است بعنوان عضو هیأت مدیره آن شرکت انتخاب شود چه کسی مسئول انجام‌وظایف مربوطه خواهد بود؟

1) مدیر عامل

2) رئیس هیأت مدیره

3) اصولاً انتخاب شخص حقوقی بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت‌های دیگر امکان‌پذیر نیست‌.

4) یک نفر شخص حقیقی که بعنوان نماینده دائم شخص حقوقی مذکور به شرکت معرفی می‌شود.

86 ـ ترکیب هیأت رئیسه مجمع عمومی در شرکت سهامی چگونه است‌؟

1) یک رئیس و یک ناظر

2) یک رئیس‌، دو ناظر و دو منشی

3) یک رئیس‌، دو ناظر و یک منشی‌

4) یک رئیس‌، یک ناظر و یک منشی

87 ـ کدام مورد نمی‌تواند طبق اساسنامه در صلاحیت هیأت مدیره قرار گیرد؟

1) افزایش سرمایه‌

2) تغییر محل قانونی شرکت

3) تهیه و تصویب بودجه شرکت‌

4) تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت مدیره

88 ـ معامله اعضای هیأت مدیره شرکت با همان شرکت‌:

1) باطل است‌.

2) فقط بایستی به تصویب هیأت مدیره برسد.

3) بایستی به تأیید هیأت مدیره و بازرس شرکت برسد.

4) علاوه بر تصویب هیأت مدیره بایستی به تصویب مجمع عمومی شرکت نیز برسد.

89 ـ طبق آئین‌نامه داخلی شرکت الف کلیه کارکنان شرکت می‌توانند وام ضروری دریافت نمایند، در این صورت‌:

1) مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره حق استفاده از این وام را ندارند.

2) مدیرعامل می‌تواند از این وام استفاده کند ولی اعضای موظف هیأت مدیره حق استفاده از آن را ندارند.

3) مدیرعامل نمی‌تواند از این وام استفاده کند ولی اعضای موظف هیأت مدیره حق استفاده از آن را دارند.

4) اعضای موظف هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که کارکنان شرکت محسوب می‌شوند نیز حق استفاده از این وام را دارند.

90 ـ کاهش سرمایه شرکت سهامی به چه نحو امکان‌پذیر نیست‌؟

1) کاهش اختیاری از طریق کاهش تعداد سهام‌

2) کاهش اجباری از طریق کاهش تعداد سهام

3) کاهش اجباری از طریق کاهش مبلغ اسمی سهم‌

4) کاهش اختیاری از طریق کاهش مبلغ اسمی سهم

91 ـ چنانچه تا اعلام ختم تصفیه شرکت سهامی برخی سهام‌داران یا بستانکاران برای استیفاء حقوق به شرکت مراجعه ننمایندوظیفه مدیر تصفیه چیست‌؟

1) کلیه وجوه باقیمانده را بین سهام‌داران حاضر تقسیم نماید.

2) وجوه باقیمانده را به نام صاحبان آنها نزد بانک تودیع نماید.

3) وجوه متعلق به سهام‌داران را نزد بانک تودیع و وجوه مربوط به بستانکاران را بین سهام‌داران تقسیم نماید.

4) وجوه متعلق به بستانکاران را نزد بانک تودیع و وجوه متعلق به سهام‌داران را بین سهام‌داران تقسیم نماید.

92 ـ انتخاب کدام یک از موارد ذیل از میان اشخاص خارج از سهام‌داران شرکت سهامی امکان‌پذیر است‌؟

1) مدیرعامل‌

2) رئیس هیأت مدیره

3) نائب رئیس هیأت مدیره‌

4) هیچکدام

93 ـ چه افرادی را نمی‌توان به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب نمود؟

1) مدیران و مدیر عامل شرکت‌.

2) اقربای نسبی و سببی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقات اول و دوم‌.

3) هرکس که خود یا همسرش از مدیران و مدیرعامل شرکت موظفاً حقوق دریافت نماید.

4) هر سه مورد.

94 ـ انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود ممکن نیست مگر با حصول اکثریت ذیل‌:

1) اکثریت عددی صاحبان سهم‌الشرکه

2) دارندگان بیش از نیمی از سرمایه شرکت

3) اکثریت عددی شرکاء که دارای بیش از سه ربع از سرمایه شرکت هم باشند.

4) اکثریت عددی شرکاء که دارای بیش از نیمی از سرمایه شرکت هم باشند.

95 ـ مدیر عامل و مدیر مالی یک شرکت دولتی یک فقره چک به مبلغ بیست میلیارد ریال بابت پرداخت بدهی حال شده شرکت‌صادر نموده و به طلبکار داده‌اند ولی چک مذکور طبق گواهی بانک غیر قابل پرداخت اعلام شده است چه اشخاصی برای پرداخت‌چک مسئولیت حقوقی دارند؟

1) فقط شرکت بعنوان شخص حقوقی

2) مدیرعامل شرکت بعنوان شخص حقیقی متضامناً با شرکت بعنوان شخص حقوقی

3) مدیر مالی شرکت بعنوان شخص حقیقی متضامناً با شرکت بعنوان شخص حقوقی

4) مدیر مالی و مدیر عامل شرکت بعنوان اشخاص حقیقی متضامناً با شرکت بعنوان شخص حقیقی

96 ـ حکم ورشکستگی یک تاجر به درخواست افراد ذیل اعلام می‌شود:

1) دادستان‌

2) شخص تاجر

3) یک یا چند نفر از طلبکاران‌

4) هر سه مورد

97 ـ با کدام یک از تجار ذیل نمی‌توان قرارداد ارفاقی منعقد کرد؟

1) تاجری که حکم ورشکستگی قطعی او صادر شده باشد.

2) تاجر ورشکسته به تقلب که حکم قطعی او صادر شده باشد.

3) تاجر ورشکسته به تقصیر که حکم قطعی او صادر شده باشد.

4) موارد 2 و 3

98 ـ قرارداد ارفاقی در صورت انعقاد با چه اکثریتی واجد اثر حقوقی است‌؟

1) کلیه طلبکاران

2) نصف به علاوه یک طلبکاران

3) هر تعداد از طلبکاران که دارای سه ربع مطالبات تشخیص و تصدیق شده باشند.

4) نصف به علاوه یک طلبکاران به شرط داشتن سه ربع مطالبات تشخیص و تصدیق شده

99 ـ اگر متصدی حمل و نقل (الف‌)، حمل و نقل کننده دیگری (ب‌)، را مأمور حمل و نقل کالایی نماید و در حین حمل و نقل‌خسارت به مال التجاره وارد شود:

1) الف و ب برای جبران خسارت مسئولیت تضامنی دارند.

2) الف در مقابل صاحب مال‌التجاره مسئول است ولی حق رجوع به ب را دارد.

3) الف در مقابل صاحب مال‌التجاره مسئول است و حق رجوع به ب را ندارد.

4) الف در مقابل صاحب التجاره مسئولیتی ندارد و صاحب مال التجاره بایستی به ب مراجعه نماید.

100 ـ دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس به شرطی مسموع است که‌:

1) فاصله بین تاریخ صدور چک تا صدور گواهی عدم پرداخت بیش از 6 ماه نباشد.

2) فاصله بین تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا زمان تقدیم دادخواست بیش از 6 ماه نباشد.

3) موارد 1 و 2 صحیح است‌.

4) اگر چک از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد فاصله بین تاریخ صدور چک تا صدور گواهی عدم پرداخت بیش از 45 و اگرچک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد بیش از 15 روز نباشد.

--------------------------------------------------------------------------

پاسخنامه :81 - گزینه 2 صحیح است‌. مطابق ماده 13 ق .ت‌.

82 - گزینه 3 صحیح است‌. مطابق ماده 94 ق .ت‌.

83 - گزینه 2 صحیح است‌. مطابق ماده 4 ق .ت‌.

84 - گزینه 3 صحیح است‌. مطابق ماده 41 لایحه اصلاحی ق .ت‌.

85 - گزینه 4 صحیح است‌. مطابق ماده 110 لایحه اصلاحی ق .ت‌.

86 - گزینه 3 صحیح است‌. مطابق ماده 101 لایحه اصلاحی ق .ت‌.

87 - گزینه 1 صحیح است‌. مطابق ماده 164 لایحه اصلاحی ق .ت‌.

88 - گزینه 4 صحیح است‌. مطابق ماده 129 و 131 لایحه اصلاحی ق .ت‌.

89 - گزینه 1 صحیح است‌. مطابق ماده 132 لایحه اصلاحی ق .ت‌.

90 - گزینه 1 صحیح است‌. مطابق تبصره ماده 189 لایحه اصلاحی ق .ت‌.

91 - گزینه 2 صحیح است‌. مطابق ماده 228 لایحه اصلاحی ق .ت‌.

92 - گزینه 1 صحیح است‌. مطابق ماده 124 لایحه اصلاحی ق .ت‌.

93 - گزینه 4 صحیح است‌. مطابق ماده 147 لایحه اصلاحی ق .ت‌.

94 - گزینه 3 صحیح است‌. مطابق ماده 102 ق .ت‌.

95 - گزینه 4 صحیح است‌. مطابق ماده 19 قانون صدور چک‌.

96 - گزینه 4 صحیح است‌. مطابق ماده 415 ق .ت‌.

97 - گزینه 2 صحیح است‌. مطابق ماده 483 ق .ت‌.

98 - گزینه 4 صحیح است‌. مطابق ماده 480 ق .ت‌.

99 - گزینه 2 صحیح است‌. مطابق ماده 388 ق .ت‌.

100 - گزینه 4 صحیح است‌. مطابق ماده 315 ق .ت‌
طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی


پیوند های روزانه
لوگودونی
موسسه خیریه محک دانلود کتب کمیاب پیام نور تاریخ کوروش از کتزیاس
محل تبلیغات
وزارت دادگستری اصل 44
محل تبلیغات
وبلاگ سعید صمدی
محل تبلیغات
کمک به سومالی
نظر سنجی هفتگی
محل تبلیغات