وابــستگی حضور دنیا در ذهن است ؛ وقتی دنیا در ذهن ناپدید شد ، این را وارستگی می گویند.

وبلاگ حقوق

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکلن)) .

تذکر مهم : بیشتر مطالب این وبلاگ برگرفته از سایت های دیگر است . و سعی شده حتی الامکان اسم نویسنده مطلب آورده شود .اگر مطلبی به اسم نویسنده وبلاگ یا کس دیگر آورده شده عذرخواهی میشود.

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 15 مهر 1389

وجوهی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص اخذ می نماید مالیات نامیده می شود مانند مالیات برارث - حق تمبر - مالیات بردرآمد املاک - مالیات بر درآمدحقوق - مالیات بردرآمد مشاغل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی - مالیات بردرآمد اتفاقیبرای دیدن متن کامل شامل : تعریف مالیات / مقالات مالیاتی / مالیات بر در آمد / مالیات بر ارث و .... به ادامه مطلب مراجعه نمائید .. با تشکر .

تعریف مالیات   :وجوهی که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص اخذ می نماید مالیات نامیده می شود مانند مالیات برارث - حق تمبر - مالیات بردرآمد املاک - مالیات بر درآمدحقوق - مالیات بردرآمد مشاغل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی - مالیات بردرآمد اتفاقی 


 مالیات برارث   : مالیاتی است که درنتیجه فوت شخص اعم ازفوت واقعی یا فرضی براموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد 


   نرخ مالیات برارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :


  ازسهم الارث هریک ازوراث طبقه اول سی میلیون ریال 000/000/30 ریال به عنوان معافیت کسر ومازاد به شرح مذکور مشمول مالیات میباشد .معافیت مذکور برای هریک ازوراث طبقه اول که ک شرح                                         طبقه اول           طبقه دوم                  طبقه سوم  
 
تامبلغ 000/000/50ریال                           5%            15%                      35% 
 
تامبلغ 000/000/200ریال نسبت به مازاد      15%          25%                      45% 
 
تامبلغ 000/000/500ریال نسبت به مازاد      25%          35%                      55% 
نسبت به مازاد 000/000/500                  35%          45%                       65% 
 متراز 20 سال سن داشته یا محجور یامعلول ازکارافتاده باشد مبلغ 000/000/50 ریال خواهدبود .


نمونه 1 : اظهارنامه مالیات برارث 


تعریف حق تمبر   : نوعی مالیات مستقیم است که ازطریق الصاق تمبرازمودی گرفته می شود 


مثال : ازهربرگ چک که ازطرف بانکهاچاپ و به مصرف کنندگان ارائه میشود، مبلغ 200 ریال حق تمبر اخذ می گردد .


 ازکارنامه وگواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی , راهنمایی ومتوسطه مبلغ 1000 ریال به عنوان حق تمبر اخذ می شود


  تعریف مالیات بردرآمد املاک :   مالیاتی است که ازدرآمد شخص حقیقی یاحقوقی ناشی ازواگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع درایران پس ازکسر معافیت مقرر اخذ می گردد.


   اظهارنامه مالیات بردرآمد املاک


 مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش ازسه واحد استیجاری که بارعایت الگوی مصرف مسکن بنابه اعلام وزارت مسکن وشهرسازی ساخته شده یامی شوند درطول مدت اجاره ازصددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشند درغیراینصورت درآمدهرشخص ناشی از اجاره واحدیاواحدهای مسکونی درتهران تامجموع یکصدوپنجاه مترمربع زیربنای مفید ودرسایرنقاط تامجموع دویست مترمربع زیربنای مفیدازمالیات بردرامد ناشی ازاجاره املاک معاف می باشند


  ماده 57 : درمورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تامیزان معافیت مالیاتی درآمدحقوق موضوع ماده 84 قانون ازدرآمدمشمول مالیات سالیانه مستغلات ازمالیات معاف می باشد .ومازادطبق مقررات قانون مشمول مالیات می باشد .مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوص طبق نمونه ای که ازطرف سازمان امورمالیاتی کشورتهیه خواهدشد به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک تسلیم واعلام نمایندکه هیچگونه درآمددیگری ندارند .اداره امورمالیاتی مربوط بایدخلاصه مندرجات اظهارنامه مودی رابه اداره امورمالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد .ودرصورتیکه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلقه به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهدشد .


  نمونه اظهارنامه مستغلات موضوع ماده 57


  دراجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی ووظیفه دریافتی وجوائز وسودناشی ازسپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهدشد                            


  ماده 59 : نقل وانتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی وبه نرخ 5% وهمچنین حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یاصاحب حق به نرخ دودرصد ( 2% ) درتاریخ انتقال از طرف مالکان عینی یاصاحبان حق مشمول مالیات می باشد .


  ماده 77 :  اولین نقل وانتقال قطعی ساختمانهای نوسازاعم ازمسکونی وغیره که بیش از دوسال ازتاریخ صدورگواهی پایان کارآنهانگذشته باشد علاوه برمالیات نقل وانتقال قطعی موضوع ماده (59 ) قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 % به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهندبود .


  اشخاص حقیقی یاحقوقی مشمول مالیات دیگری ازبابت درآمد حاصل ازساخت وفروش موضوع این ماده نخواهند بود .


 تعریف مالیات بر درآمد حقوق   :   مالیاتی است که ازدرآمدشخص حقیقی درخدمت شخص دیگراعم ازحقیقی یاحقوقی ) درقبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال درایران برحسب مدت یاکارانجام یافته به طورنقدیاغیرنقد تحصیل می کند وصول می گردد .


  ماده 84 : تامیزان یکصدوپنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 درآمدسالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران ازجمله کارگران مشمول قانون کار , ازیک یاچندمنبع ازپرداخت مالیات معاف می باشند .


  نرخ مالیات بردرآمدحقوق درمورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس ازکسرمعافیتها 10%می باشد .معافیت مالیات حقوق درسال 81 ماهانه مبلغ000/600/1 ریال وسالانه 000/200/19 ریال می باشد .


جدول بخشودگی مالیات حقوق بگیران


  براساس اصلاحیه ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم میزان 60 برابر حداقل حقوق مبنا به 150 برابر اصلاح شده وبدین ترتیب درآمدمعاف ازمالیات از145 هزارتومان درماه به 160 هزارتومان افزایش می یابد .


  رئیس کل محترم سازمان امورمالیاتی باارسال دستورالعمل اصلاحیه قانون مالیات ها دستگاهها وموسسات دولتی تصریح کرده است: ازاول فروردین ماه سال 1382 این دستورالعمل لازم الاجراست دراین دستورالعمل آمده است :نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت طبق ماده 84مصوب بهمن ماه1380پس ازکسرمعافیت های مقرر دراین قانون به نرخ مقطوع 10% محاسبه می شود درموردسایرحقوق بگیران نیز پس ازکسرمعافیتهای مقرر دراین قانون تامبلغ 42میلیون ریال درسال به نرخ 10 % ونسبت به مازادآن به نرخ های مقرر درماده 131 این قانون خواهدبود .


  درادامه این بخشنامه آمده است : چون برابر مصوبه هیئت محترم وزیران ، ضریب جدول حقوق از 230 ریال به 320 ریال افزایش یافته بنابراین طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میزان معافیت مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران درسال 82 به شرح زیر است .


  درآمدسالانه معاف ازمالیات 000/200/19 = 150× (ضریب حقوق سال 81 ) 320 × 400 (حداقل امتیاز )
 تعریف مالیات بردرآمد مشاغل   :   مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی که ازطریق اشتغال به مشاغل یابه عناوین دیگر غیرازموارد مذکور درسایرفصلهای قانون مالیاتهادرایران تحصیل می شود پس از کسر معافیتهای مقرر وصول می گردد .


  نمونه اظهار نامه مالیات بر درآمد مشاغل


 ماده 101 : درآمدسالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خودراطبق مقررات این فصل درموعد مقرر تسلیم کرده اند تامیزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون ازپرداخت مالیات معاف ومازادآن به نرخ های مذکوردرماده (131 ) این قانون مشمول مالیات خواهدبود .شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده ازمعافیت های فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .


  ماده 104: وزارتخانه ها ,موسسات دولتی ,شهرداریها ,موسسات وابسته به دولت وشهرداریها وکلیه اشخاص حقوقی اعم ازانتفاعی وغیرانتفاعی واشخاص موضوع بندالف ماده 95 این قانون مکلفنددرهرمورد که بابت حق الزحمه پزشکی ,هزینه های بیمارستانی وآزمایشگاهی ورادیولوژی , داوری ,مشاوره ,کارشناسی ,حسابرسی ,خدمات مالی واداری ,نویسندگی ,تالیف وتصنیف ,آهنگ سازی ,نوازندگی وهنرپیشگی وخوانندگی نقاشی ودلالی وحق العمل کاری هرگونه حق الزحمه یاکارمزد پرداختی به بانکها صندوق تعاون وموسسات اعتباری غیربانکی مجازامورمربوط به نظافت اماکن وابنیه ,اجاره ماشین آلات اداری ومحاسباتی ,کلیه خدمات وارتباطات رایانه ای ,اجاره هرنوع وسایل نقلیه موتوری زمینی ,هوایی ودریایی ماشین آلات وکارخانجات وسردخانه های انبارداری ,نگاهداری وتعمیر آسانسوروشوفاژ وتهویه مطبوع ,هرنوع کارساختمانی وتاسیسات فنی وتاسیساتی ,تهیه طرح ساختمانها وتاسیسات ,نقشه کشی ,نقشه برداری ,نظارت ومحاسبات فنی ,حمل ونقل وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هرعنوان پرداخت می کنند 5% آنرابه عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه ) کسروظرف سی روز به حساب تعیین شده ازطرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز ورسیدآنرابه مودی تسلیم نمایند .همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان راباذکرنام ونشانی آنهابه اداره امورمالیاتی ذیربط ارسال دارند .


  تسهیلات اعطایی بانکها ازطریق قرارداد جعاله درامورمربوط به کشاورزی وتعمیروتکمیل یک واحدمسکونی مشمول کسر 5%  مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده ودراینگونه موارد بانکهامکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی باعامل را ظرف سی روز ازتاریخ انعقادقرارداد به اداره امورمالیاتی ذیربط ارسال دارند .


  تبصره 1 : درمورد انجام امورمربوط به این ماده چنانچه قرادادی تنظیم گردد کارفرمامکلف است ظرف سی روز ازتاریخ انعقادقرارداد رونوشت آنرابه اداره امورمالیاتی محل بااخذرسیدتسلیم نماید .


  تبصره 2 : درمواردی که منابع درآمدمذکور دراین ماده کلا ازپرداخت مالیات معاف باشد کسرعلی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی وکسب نظر اداره امورمالیاتی محل منتفی است .


  تبصره 3 : درمواردیکه وجوه مذکور دراین ماده درصندوق دادگستری وامثال آن تودیع ویاوسیله مراجع اجرایی وصول وایصال می گردد تودیع کننده مکلف به کسرمالیات نخواهدبود وانجام تکالیف مقرردراین ماده به عهده متصدیانی خواهدبود که دستور پرداخت وجوه مذکور راصادرمی کنند .


  تبصره 4 : درموردقراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1345 واصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنهاقبل ازتاریخ تصویب این قانون باشد کارفرمامکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید .


  تبصره 5 : سازمان امورمالیاتی کشور تاپایان دیماه هرسال فهرست سایرمواردی راکه بایدازآغازسال بعد به امورمصرح دراین ماده اضافه شود ازطریق درج آگهی درروزنامه رسمی ویکی ازروزنامه های کثیرالانتشارکشور اعلام خو اهدکرد .


  تبصره 6 : سازمان امورمالیاتی کشورمی تواند درصورت خوددداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده ازانجام تکالیف مقرر به آنهامراجعه وپس ازرسیدگیهای لازم مالیات متعلق رامطالبه کند .درصورت استنکاف آنهاازپرداخت ,ازطریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم ازباب چهارم این قانون , مالیات راوصول ودرمورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت ,نهادهای عمومی غیردولتی وسایرسازمانها وموسساتی که به نحوی ازاعتبارات دولتی استفاده می کنند وهمچنین سایردستگاههایی که شمول قانون برآنهامستلزم ذکرنام یاتصریح نام است ازحساب بانکی آنها برداشت کند .


  


  ماده 105 , مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی :  مالیاتی است که ازجمع درآمد شرکتها ودرآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایراشخاص حقوقی که ازمنابع مختلف درایران یاخارج ازایران تحصیل می شود پس ازوضع زیانهای حاصل ازمنابع غیرمعاف وکسرمعافیتهای مقرربه استثنای مواردی که طبق مقررات قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ 25% وصول می شود .


 فرم اظهارنامه درآمد اشخاص حقوقی


 ماده 110 :  اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه وترازنامه وحساب سودوزیان متکی به دفاتراسناد ومدارک خودراحداکثرتاچهارماه پس از سال مالیاتی همراه بافهرست هویت شرکا وسهامداران وحسب مورد میزان سهم الشرکه یاتعدادسهام ونشانی هریک ازآنهارابه اداره امورمالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی درآن واقع است تسلیم ومالیات متعلق  راپرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور ,تسلیم فهرست تغییرات درسنوات بعد کافی خواهدبود .محل تسلیم اظهارنامه وپرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران که درایران دارای اقامتگاه یانمایندگی نمی باشند تهران است حکم این ماده درمورد کارخانه داران واشخاص حقوقی دردوران معافیت نیز جاری خواهدبود .


  تبصره : اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که درفصلهای مربوط پیش بینی شده است نیستند .


 مالیات بردرآمداتفاقی   :   مالیاتی است که ازدرآمدنقدی ویاغیرنقدی که شخص حقیقی یاحقوقی به صورت بلاعوض ویاازطریق معاملات محاباتی ویابه عنوان جایزه یاهرعنوان دیگر ازاین قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی بوده وبه نرخ مقرر درماده 131قانون وصول می گردد.
طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آرشیو مطالب
صفحات جانبی


پیوند های روزانه
لوگودونی
موسسه خیریه محک دانلود کتب کمیاب پیام نور تاریخ کوروش از کتزیاس
محل تبلیغات
وزارت دادگستری اصل 44
محل تبلیغات
وبلاگ سعید صمدی
محل تبلیغات
کمک به سومالی
نظر سنجی هفتگی
محل تبلیغات